Reiki Healing

Et kursus starter op, når der er mindst 2 kursister tilmeldt. 
Et Reiki modul forløber over en week-end:
  • Reiki modul 1: fredag kl. 18,30 – 22,00 samt lørdag og søndag kl. 10,00 – 17,00
  • Reiki modul 2: lørdag og søndag kl.: 10,00 – 17,00
  • Reiki modul 3: lørdag og søndag kl.: 10,00 – 17,00
Der vil gå ca. 1 måned mellem hvert af modulerne, hvor kursisten skal øve på mindst 5 ”kaniner”, som skal dokumenteres til næste modul

De forskellige Reiki grader:

Første Grad.
Reiki modul 1:
Varighed: 2,5 dage.
Lære om Reikis historie og om håndpositionerne, der bruges under Reiki behandling. Lære om Chakraerne.
Indvielse i det første *Sanskrit symbol. Under denne indvielse åbnes elevernes healings centre i deres håndflader ligesom kroppens energi centre/chakra åbnes sådan, at disse kan tage imod Reiki energi.
Herefter er eleverne Reiki behandlere til at må give healing til den fysiske krop, til dem selv, andre mennesker, dyr og planter.
Eleverne bruger den universelle livsenergi, som findes omkring dem. Det er den elektromagnetiske energi.
Øver Reiki Healing på hinanden
Anden Grad.
Reiki modul 2:
Varighed: 2 dage.
Under indvielsen til 2. grad, modtager eleverne 2. og 3. *Sanskrit symbol, som aktiverer en højere grad af Reiki energien.
Den forøgede Reiki energi tillader eleverne at give healing til sindet/tanker/bevidstheden og til sjælen/følelserne / underbevidstheden.
Healing på dette plan har virkning på mental eller stress relaterede problemer, følelsesmæssige problemer samt afhængighed.
Derudover kan eleverne udføre fjernhealing, komme i kontakt med åndeverdenen og hjælpe ånder, sjæle over på den anden side, samt rense huse for dårlige energier, m.m
Øver Reiki Healing på hinanden samt ”kaniner”
Tredje Grad.
Reiki modul 3:
Varighed: 2 dage.
Under indvielsen til 3. grad, modtager eleverne det 4. *Sanskrit symbol.
Dette symbol aktiverer energien til at påvirke og gavne afbalancering af chakraerne.
Samtidig hjælper symbolet udøveren med at få kontakt med samt at udvikle klientens intuitive gaver.
Dette symbol kan bruges under en behandling, sådan at healeren og klienten kan komme i bedre og dybere kontakt med deres intuition.
Øver Reiki Healing på hinanden samt ”kaniner”

*Sanskrit symbolerne er med til at aktivere energien. Symbolerne er figurer ligesom tegn og bogstaver. De anses for at være antenner, som bruges til at stille ind på Den Universelle Energi. Symbolerne relaterer til forskellige energi områder.