Regressionterapi

Hvordan foregår en behandling med Regressionterapi? 

En regressions terapeutisk behandling foregår på den måde, at du lægger dig påklædt på en briks og eventuelt dækkes af et tæppe. Jeg vil nu lave en meditation sådan, at du kommer i en afslappet tilstand og jeg vil guide dig hen til den tid, hvor svaret på problematikken findes. Jeg vil hele tiden være hos dig under din rejse tilbage i tiden og komme med supplerende spørgsmål, hvis dette er nødvendigt. 
Efter seancen tager vi en snak om, hvad du har oplevet og der i gennem finder svaret på dit/dine problematikker. Vi kan eventuelt sammen lave en handlingplan, som du kan arbejde ud fra.

Hvad er Regressionterapi? 

Regression betyder direkte oversat ’At gå tilbage’, og det er netop hvad der sker, når man bruger regression som redskab. Man går tilbage i tid.
Mange mennesker kæmper med symptomer fra en hændelse, der er sket langt tilbage. En hændelse, der enten har været så voldsom, at vores underbevidsthed som forsvarsmekanisme har fortrængt den, eller en hændelse, der er sket så langt tilbage i barndommen, at vi måske endnu ikke har haft noget sprog at udtrykke det med, eller fordi vi af forskellige årsager ikke har fået bearbejdet det.
Alle sådanne oplevelser lagrer sig både i kroppen og underbevidstheden, men kan være utilgængelig for det bevidste sind. Ved at bevæge sig ind i en anden bevidsthedstilstand, kan man få adgang til underbevidsthedens forskellige lag og hukommelse, og derigennem finde frem til årsagen til problemet.
Regressionterapi kan sætte et stort skub i din personlige udvikling. Du kan få indsigt i de erfarings lag som har indflydelse på dine følelser og handlemønstre. I regressionterapi kan du opnå at forløse ubevidste erindringer som hæmmer dig i dit nuværende liv. Du vil kunne opnå en dybere indsigt i, hvad du som person rummer af styrke og potentiale.
Regressionterapi anvendes også ved konkrete følelser som hæmmer dig, fx. angst.