Reiki Master Teacher

Når eleven bliver indviet til at blive Reiki Master Teacher, fuldendes cyklus og elevens sande spirituelle udvikling, vil tage sin begyndelse.
Som Reiki Master Teacher har eleven evnerne og forudsætningerne til at indvie til alle Reiki grader. Elevens egne healings evner er særdeles veludviklede og er et velafbalanceret og afklaret menneske. Det er vigtigt at eleven er klar både mentalt og fysisk.
Hvornår er eleven klar til at bliver Reiki Master Teacher? Det er individuelt, hvornår man er klar.
Elevens egen udvikling og evner som healer samt til at undervise og vejlede andre vil blive vurderet af din Reiki Master Teacher.
Forudsætninger for at blive Indviet til Reiki Master Teacher, skal eleven have taget kurserne  Reiki 1, Reiki 2 og Reiki 3, samt at have behandlet inden for dette i mindst 3 måneder.
Indvielsen vil foregå over 1 dage, hvor eleven og din Reiki Master Teacher vil tage en personlig samtale.
Først derefter vil selve indvielsen finde sted.